Въпросник за готовност за отслабване - Покрива ли застраховката операция за отслабване?

Много застрахователни компании няма да разгледат искане за операция за отслабване, ако пациентът преди това не е участвал в програма за отслабване под медицински контрол. Този вид програма за отслабване включва диета, упражнения или медикаменти за отслабване, които се наблюдават от лекар.

Всеки иска да отслабне незабавно, но в тази програма ще отслабвате постепенно. TRE-MORE представлява валидиран и лесен за използване въпросник, който междувременно оценява мотивацията и готовността за лечение с добър прогностичен капацитет за загуба на тегло. Колко утвърждения са ви необходими, за да отслабнете? По-точно, ще откриете 30-те най-добри утвърждения за отслабване и 30-те най-ефективни утвърждения за увереност. Не мога да ви обещая, че само с прочитането на тези утвърждения ще постигнете перфектното си телесно тегло за една нощ. Това би било лъжа, а това е нещо, което никога няма да направя.

Кой трябва да опита програма за отслабване под наблюдението на лекар?

Кой трябва да опита програма за отслабване под наблюдението на лекар? Програма за отслабване под лекарски контрол може да помогне на всеки, който е уморен от неуспешни диети, на всеки, който има килограми, които просто не искат да изчезнат, или на всеки, който се притеснява, че последната модна диета е твърде крайна.

Какви са 5-те измерения на увереността при отслабване?

Скалата оценява увереността на участниците в способността им да намалят теглото си по пет основни показателя: Негативни емоции, Наличност, Социален натиск, Физически дискомфорт и Позитивни дейности.

След това преоценете готовността си за отслабване, за да можете да тръгнете по пътя към по-здравословно тегло.

Целта на това проучване е да се оцени готовността за намаляване на теглото при жени със затлъстяване, като се използва теоретичният модел "транс".

Какво е програма за отслабване под лекарски контрол?

Има голяма вероятност да се наложи да участвате в програма за отслабване под лекарски контрол. Какво означава това? Вероятно ще трябва да участвате в цялостна програма за намаляване на теглото, която ще включва упражнения, диета и/или лекарства. Някои застраховки изискват това да бъде контролирано от лекар, различен от вашия хирург.

Този систематичен преглед има за цел да идентифицира инструментите, използвани за оценка на мотивацията за отслабване при лица с наднормено тегло и затлъстяване от различни възрастови групи, като деца, юноши, възрастни и възрастни хора.

Моля, използвайте въпросника по-долу, за да разберете доколко сте готови и отдадени на програмата си за отслабване.

Изборът на трите мерки се основава на спецификата по отношение на SOC, процесите на промяна и мотивацията за управление на теглото и по-общо на решението дали да се поддържа или не теглото според SOC на модела TTM.

Какво представляват въпросниците s-weight и P-weight? Въпросниците S-Weight и P-Weight оценяват връзката между етапите и процесите на промяна в управлението на теглото. S-Weight е в състояние да открие пет SOC (включително подготвителната фаза). Четирифакторната структура на P-weight е подкрепена от анализ на главните компоненти (PCA) и потвърдителен факторен анализ (CFA).

Как да използвате утвърждения, за да отслабнете и да повишите увереността си?

Изберете около 5 утвърждения за отслабване и 5 утвърждения за увереност от списъка по-долу и произнасяйте всяко от тях на глас в продължение на цели 5 минути през деня. Това ще бъде упражнение от 50 минути на ден. Повтаряйте тези 10 утвърждения в продължение на една седмица, а след това преминете към нови. Вложете истинска сила и емоции в гласа си и останете ПОСТОЯННИ!

но като цяло се чувствате положително по отношение на повечето от отговорите си и сте оптимистично настроени за програма за отслабване, помислете дали да не започнете сега.

Трябва ли да оценяваме мотивацията и готовността за промяна?

Резюме Силно препоръчително е да се направи своевременна оценка на мотивацията и готовността за промяна (ГП) при лица, които желаят да постигнат значителни промени в начина си на живот, за да подобрят здравето си, общото качество на живот и благосъстоянието си.

По този начин двуфакторната структура на DBI позволява да се оцени само решението на респондента дали да отслабне или не и може да бъде полезно да се получи обща обща оценка на RTC за управление на теглото (O'Connell and Velicer, 1988).

Готовност за промяна Готовността за признаване и извършване на промени са две важни стъпки в процеса на отслабване.

Освен самомотивацията преди лечението, загубата сред жени със затлъстяване, посещаващи клиника за нутриционистична загуба на тегло, предишни диети и лечение в Иран.

За какво е мотивационната книга?

Тя е написана така, че да бъде вдъхновяваща и мотивираща, и използва примери и анекдоти от реалния свят, за да извлече седем основни съвета, които можете да използвате в живота си, за да постигнете успех . Тя е лесна за четене и, което е по-важно, лесна за учене. Ако ви е трудно да намерите мотивация, защото никога не сте сигурни откъде да започнете, тази книга е за вас.

Независимо дали става дума за отслабване, тонизиране или просто искате да се почувствате отново енергични!

Въпреки че DBI оценява само вземането на решения за контрол на теглото, като се фокусира върху плюсовете и минусите на отслабването (O'Connell and Velicer, 1988), той не се концентрира специално върху етапите, нито върху процесите на промяна, през които индивидите могат да преминат, когато участват в програма за отслабване.

Този въпросник оценява нивото на мотивация на хората, участващи в процедури за регулиране на теглото, както и причините, поради които те влизат, следват и продължават програмите за отслабване.

Като цяло сред трите набора от въпросници, анализирани в тази работа, S-Weight и P-Weight са най-надеждните и полезни инструменти за оценка на RTC при лица, участващи в програми за отслабване.

Готови ли сте за отслабване под лекарски контрол?

Ако трябва да свалите значително количество килограми, може да се възползвате от отслабване под лекарско наблюдение с екип от здравни специалисти - например диетолог, терапевт или специалист по затлъстяване. Възможно е да не сте готови да започнете програма за отслабване точно сега - и това е нормално.

По-специално, мотивацията трябва да се оценява при тези, които са изправени пред трудната задача да поддържат теглото си, което предполага двойно предизвикателство: първоначално намаляване на теглото и последващо управление.

Кои са най-добрите мотивационни книги за четене?

Избери себе си by James Altucher Избери себе си by James Altucher е една от най-добрите мотивационни книги. Джеймс твърди, че най-ценният актив, който имаме и в който трябва да инвестираме най-много време, усилия и ресурси, сме самите ние.

Могат ли поведенческите интервенции да подобрят неудовлетвореността от размера на тялото и опасенията за формата на тялото? Други проучвания за поведенческа интервенция също показват подобрения в неудовлетвореността от размера на тялото и загрижеността за формата на тялото, които съвпадат със загубата на тегло след 12-месечна интервенция ( Palmeira et al., 2009 ). TSRQ изследва автономната и контролираната мотивация при влизане в програма за отслабване (изходно ниво) и при продължаване на участието в програмата (проследяване). Вероятно сте готови да направите промени в начина си на живот, които ще подпомогнат трайното намаляване на теглото.

Как да отслабнете за 5 минути на ден?

Достатъчно разказване на истории, нека преминем към силните неща. Изберете около 5 утвърждения за отслабване и 5 утвърждения за увереност от списъка по-долу и произнасяйте всяко от тях на глас в продължение на цели 5 минути през деня. Това ще бъде упражнение от 50 минути на ден. Повтаряйте тези 10 утвърждения в продължение на една седмица, а след това преминете към нови.

Ето защо бързото идентифициране на етапите и процесите на промяна в управлението на теглото може да помогне на лекарите и другите специалисти да разработят по-подходяща интервенция, съобразена с теглото, за да определят кои поведения на дадено лице трябва да се променят в различни моменти от лечението.

Този въпросник има за цел да помогне на Вас и на Вашия лекар да решите дали сега е подходящият момент в живота Ви, за да започнете програма за регулиране на теглото.

Искам да започна програма за отслабване, въпреки че в момента животът ми е необичайно напрегнат.

Този въпросник ще ви позволи да оцените готовността си да успеете да отслабнете и да контролирате теглото си в бъдеще.
Вместо това помислете дали да не дадете възможност на живота си да се успокои, преди да стартирате програмата си за отслабване.

След като сваля известно първоначално тегло, обикновено губя мотивация да продължа, докато постигна целта си.

Оценката на мотивацията и RTC може да бъде решаваща стъпка за бързото идентифициране на психологическите пречки или съпротивата към контрола на теглото при хоспитализирани лица с наднормено тегло или затлъстяване и може да допринесе за осигуряване на по-ефективна лечебна интервенция за контрол на теглото.

Използвайте този кратък интерактивен тест, за да проверите дали сте готови да започнете план за отслабване и да научите какви стъпки да предприемете, ако още не сте готови.

Copyright information goes here. All rights reserved designed by Хидрогел загуба на тегло