Загуба на тегло след тироидектомия: Ще напълнея ли след тироидектомия?

След отстраняването на щитовидната жлеза вие губите 20% от най-силния хормон на щитовидната жлеза в организма си и го заменяте с допълнителни 20% от по-слабата му версия. При тази промяна в метаболизма на хормоните на щитовидната жлеза не е чудно, че пациентите с тиреоидектомия се борят с напълняването.

Това е свързано с намаляването на циркулиращия тиреоиден хормон, което подобрява действието на по-високите тиреоидни хормони за намаляване на теглото (4,5). Защо продължавам да наддавам на тегло след тиреоидектомия? Пациентите с хипертиреоидизъм често наддават на тегло след тиреоидектомия. Това се дължи на намаляването на циркулиращите хормони на щитовидната жлеза, като по този начин се подобрява понижаващият теглото ефект на повишените хормони на щитовидната жлеза (4,5).
Критериите за допустимост бяха пълни публикации на наблюдателни проучвания с: (i) пациенти с рак на щитовидната жлеза или доброкачествени възли на щитовидната жлеза, лекувани с операция на щитовидната жлеза, и/или сравнителна група, която не е лекувана с операция на щитовидната жлеза, и (ii) измерване на теглото и/или ИТМ преди и след операцията/проследяване. Целта на това проучване е да се установи дали пациентите, подложени на тотална тиреоидектомия по повод на широк спектър от заболявания, са наддали на тегло след операцията.

Загуба на тегло след тиреоидектомия т и съвети за отслабване при загуба на тегло след тиреоидектомия отслабна с 20 килограма след загуба на щитовидната жлеза.

Ето няколко съвета за диета и отслабване, които ще ви помогнат да постигнете здравословно тегло при недостатъчно активна щитовидна жлеза. Основна грижа на пациентите, които се подлагат на операция на щитовидната жлеза, е следоперативното наддаване на тегло.

Средната стойност на TSH в настоящата група пациенти с рак на щитовидната жлеза след тиреоидектомия е в нормални граници, тъй като повечето случаи на рак на щитовидната жлеза са с нисък риск от рецидив и смъртност и в тази група не се наблюдава значително наддаване на тегло.

Какво се случва с тялото ви след тироидектомия?

След частично или пълно отстраняване на щитовидната жлеза може да имате известен хипотиреоидизъм, докато дозата ви се коригира. Ако Ви е направена частична тиреоидектомия, щитовидната Ви жлеза може да се приспособи и сама да произвежда достатъчно хормони без лекарства. Вашият лекар може да пожелае да Ви наблюдава, за да види дали това се случва.

Тиреоидектомията намалява метаболизма ви, което означава, че трябва да приемате още по-малко калории, поради което е по-трудно да намалите достатъчно калории, за да постигнете значителна загуба на тегло.

За идентифициране на жителите на окръг Олмстед, Минесота, е използван проектът за епидемиология на Рочестър (REP) и те са групирани в три кохорти: група А - пациенти с рак на щитовидната жлеза (потвърден от хистологията), диагностицирани между 2000 и 2012 г. и лекувани с операция на щитовидната жлеза; група Б - пациенти с доброкачествени възли на щитовидната жлеза, диагностицирани между 2003 и 2006 г. и нелекувани с операция на щитовидната жлеза; и група В - пациенти с доброкачествени възли на щитовидната жлеза, диагностицирани между 2003 и 2006 г. и лекувани с операция на щитовидната жлеза.

Еутиреоидизмът води ли до увеличаване на теглото?

Въпреки схващането на много пациенти, че тиреоидектомията и заместителната или супресивната терапия с тиреоидни хормони са причина за последващото наддаване на тегло, не се наблюдават значителни разлики в наддаването на тегло с течение на времето в сравнение с контролната група от еутироидни пациенти с тиреоидни възли или гуша.

При пациентите с рак на щитовидната жлеза рецензентите извличат информация дали е проведено лечение с радиоактивен йод (RAI) и какъв е бил методът на приготвянето му (изтегляне срещу изтегляне). Горски графики, изобразяващи промените в теглото и ИТМ при най-дългото проследяване, наблюдавани в група А (пациенти с рак на щитовидната жлеза, подложени на операция) и група В (пациенти с доброкачествени възли на щитовидната жлеза без операция).

Работейки независимо и в два екземпляра и използвайки стандартизиран формуляр, рецензентите събраха следната информация от всяко включено проучване: дизайн на проучването, възраст и пол на пациентите, размер на извадката, вид на операцията на щитовидната жлеза, стойности на теглото и ИТМ преди и след операцията, време на проследяване, дали пациентите с рак на щитовидната жлеза са получавали RAI и метод на приготвяне (TSHr или отнемане), стойности на функционалните тестове на щитовидната жлеза и критерии за изключване за всяко проучване.

Идентифицирани са общо 435 пациенти: 181 пациенти с рак на щитовидната жлеза, подложени на операция (група А), 226 пациенти с доброкачествени възли на щитовидната жлеза без операция (група Б) и 28 пациенти с доброкачествени възли на щитовидната жлеза, подложени на операция (група В).

Предистория: Общоприето е схващането, че тоталната тиреоидектомия води до наддаване на тегло над очакваните възрастови промени, дори когато заместителната терапия на щитовидната жлеза води до еутиреоидно състояние. Възможно ли е да отслабнете с 5-10 кг след тиреоидектомия? Ще бъде борба да свалите 5, да не говорим за 10 кг. За вас или за всеки, който е имал проблеми с наддаването на тегло, ще бъде по-трудно да ги задържи. Хората обикновено губят няколко килограма след частична или тотална тиреоидектомия, но след като тялото ви се освободи от допълнителните хормони, ще започнете да трупате килограми.

За разлика от групата със загуба на тегло, тези с по-нисък предоперативен ИТМ и средно телесно тегло са били подложени на значително увеличаване на теглото след тиреоидектомия.

По подобен начин пациентите с рак на щитовидната жлеза, които са претърпели тотална тиреоидектомия, са имали малки положителни оценки за увеличаване на теглото, а тези, които са претърпели лобектомия, са имали малки оценки за намаляване на теглото.

Смята се за "нормално" след тиреоидектомия да се качат 20 килограма и лекарите казват на пациентите, че това е нормално, и на един дъх казват, че щитовидната жлеза не е причина за качването на килограми.

Пациентите с някоя от следните променливи, потенциално свързани с промените в теглото, бяха изключени: операция за намаляване на теглото, скорошна бременност, напреднало сърдечно заболяване, чернодробно бъбречно заболяване, употреба на одобрени лекарства за намаляване на теглото или системна стероидна терапия.

Винаги ли наддавате на тегло след операция за отстраняване на щитовидната жлеза?

Метаболизмът ви превръща храната в енергия и е отчасти отговорен за теглото ви. Ако щитовидната жлеза бъде отстранена чрез процедура, наречена тиреоидектомия, метаболизмът Ви се нарушава поради липсата на хормони на щитовидната жлеза. В резултат на това може да наддадете на тегло след процедурата. Ключът към загубата на тегло е да се придържате към медицинското лечение и да предприемате самостоятелни мерки, за да контролирате теглото си.

Заключения: Средно пациентите, които се лекуват от възли или рак на щитовидната жлеза, наддават на тегло, но съществуващите данни сочат, че хирургичното лечение на тези състояния не допринася значително за по-нататъшното наддаване на тегло. Мнозина твърдят също, че наддаването на тегло след тиреоидектомия може да се дължи на недостиг на трийодтиронин (Т3) и че този недостиг и ефектът на наддаване на тегло се маскират при пациенти с рак на щитовидната жлеза поради супресивна терапия с левотироксин (20). При тази промяна в метаболизма на хормоните на щитовидната жлеза не е чудно, че пациентите с тиреоидектомия се борят с напълняването.
Как тиреоидектомията влияе на метаболизма? Тиреоидектомията (отстраняване на щитовидната жлеза) може да наруши метаболизма ви поради пониженото ниво/липсата на хормони на щитовидната жлеза, което води до увеличаване на теглото. Много е важно да спазвате указанията на Вашия лекар по отношение на лекарствения режим и здравословния начин на хранене/живот, за да поддържате теглото си под контрол.

Правилната доза тироксин се определя с кръвни изследвания (функционални тестове на щитовидната жлеза) и при условие, че правилната доза се приема редовно всеки ден, метаболитната активност на организма ще бъде напълно нормална и няма да напълнеете.

Преди да ми бъде отстранена щитовидната жлеза, лесно можех да ям 2500-3000 калории на ден и да не наддавам на тегло и лесно щях да сваля килограми със сегашното си ниво на упражнения и внимание към диетата, но през последните 6 седмици ми беше трудно да сваля дори 5 кг.

Copyright information goes here. All rights reserved designed by