Какви операции за отслабване се покриват от застраховката - Колко струва операцията за отслабване без здравна застраховка?

Без здравна застраховка операцията за отслабване може да струва 20 000 долара. Ето някои от най-евтините варианти за болнично покритие при операция за отслабване от партньорите на Finder. Кликнете тук, за да сравните здравни застраховки от още повече фондове.

Ето пет доказани застрахователни тайни за операции за отслабване, които ще ви помогнат да получите одобрение за максимално покритие от вашата застрахователна компания.

Колко време е необходимо на застрахователя, за да одобри операцията за отслабване?

Колко време отнема процесът на разрешаване на застраховка? Той може да отнеме от една до шест седмици в зависимост от застрахователя ви. Процесът може да се удължи, ако не са ни предоставени всички необходими медицински документи.

Какво представлява лечението в болница за отслабване? Болнично лечение за операция, която има за цел да намали теглото на човека, да премахне излишната кожа, дължаща се на загуба на тегло, и да отмени бариатрична процедура. Например: стомашен бандинг, стомашен байпас, ръкавна гастректомия. Кое ниво на болнично покритие включва тези услуги?

Ще плати ли Medicaid за моята пластична хирургия?

За да може Medicaid да покрие изцяло разходите по операцията ви, както и свързаните с нея посещения при вашия хирург, трябва да отговаряте на следните критерии. Трябва да сте на възраст над 13 години, ако сте жена, или над 15 години, ако сте мъж.

Застрахователно покритие за ревизионна бариатрична хирургия може да бъде налично, ако основната операция е била покрита.

Можете ли да си направите стомашен байпас при 200 килограма?

Въпреки че някои недобросъвестни лекари могат да оперират такива хора, според насоките на Американското дружество за бариатрична хирургия пациентите трябва да имат индекс на телесна маса (ИТМ) над 40 (което е около 100 килограма наднормено тегло) или ИТМ над 35 плюс сериозни медицински проблеми, свързани със затлъстяването, като диабет тип 2.

Ако обмисляте да се подложите на операция за намаляване на теглото, известна още като бариатрична хирургия, определянето на това дали застрахователният ви план ще покрие процедурата е важна първа стъпка.

Здравната застраховка покрива ли процедури за отслабване?

Здравноосигурителните планове могат да покриват лечение и лекарства за наднормено тегло и затлъстяване, но това зависи от конкретния план. Ако ви бъде отказано лечение, лекарства или процедури за отслабване, можете да го обжалвате пред вашата здравноосигурителна компания. Затлъстяването може да доведе до здравословни проблеми и медицински състояния, включително диабет тип 2 и високо кръвно налягане.

Покрива ли се от застраховката консултирането за затлъстяването?

Съгласно Закона за достъпно здравеопазване няма точно определение за това какво трябва да включва консултирането за затлъстяването. Покритието варира в зависимост от плана, затова се обадете на застрахователя си, за да разберете какво ще покрива вашата полица. Ако получавате застраховка чрез работата си, можете също да се обадите в отдела за човешки ресурси, за да проверите.

Покрива ли здравната застраховка бариатричната хирургия?

Някои операции са неуспешни за намаляване на теглото при някои пациенти и тези разходи отчитат преразглеждането на някои от операциите, за да се постигне допълнително намаляване на теглото. Високите разходи, свързани с бариатричната хирургия, могат да доведат до въпроса дали да се използва здравната застраховка за покриване на разходите; или частично, или изцяло.

Здравни застраховки, които покриват операция за отслабване Ето няколко полици от партньори на Finder, които покриват операция за отслабване.

Какви са критериите за провеждане на операция за отслабване?

За да се подложите на операция за отслабване, трябва да отговаряте на следните изисквания: Да имате индекс на телесната маса (ИТМ) 40 или повече или ИТМ между 35 и 40 и състояние, свързано със затлъстяването, като сърдечно заболяване, диабет, високо кръвно налягане или тежка сънна апнея.

Дали операцията за отслабване се покрива от застраховката или не, зависи от застрахователната компания и вашата уникална ситуация. Днес почти всички големи застрахователни компании в САЩ покриват бариатричната хирургия за намаляване на теглото.

Колко струва операцията за отслабване със застраховка?

Застрахователно покритие и разходи за операция за отслабване. Средната цена на операцията за стомашен байпас е 23 000 щатски долара, средната цена на операцията за лап банд е 14 500 щатски долара, а средната цена на операцията за ръкавна гастректомия е 14 900 щатски долара. Така че, преди да се захванете прекалено, отделете време, за да определите дали застраховката ви ще покрие операцията за отслабване.

Тази програма има за цел да ви каже, че сте опитали други методи за отслабване, като например диета, и те са се провалили, оставяйки ви без избор, освен операция за отслабване.

Ако имате затруднения с разбирането на покритието на операцията за отслабване на вашата застрахователна компания, нашите консултанти по финансови грижи могат да направят задълбочен преглед на вашата полица, след като бъде попълнена и представена здравната ви история.

Ще плати ли Medicare за операция за отслабване? Няколко хирургични процедури могат да помогнат на хората със затлъстяване да намалят теглото си. Medicare обикновено осигурява 75% от таксата за MBS за болнични процедури за клиенти, които отговарят на условията. Частното здравно осигуряване може да помогне за покриване на неочакваните джобни разходи, като същевременно предлага програми за управление на теглото.

Какво дисквалифицира бариатричната хирургия?

ИТМ ≥ 40 или повече от 100 килограма наднормено тегло. ИТМ ≥ 35 и поне едно или повече съпътстващи заболявания, свързани със затлъстяването, като диабет тип II (T2DM), хипертония, сънна апнея и други респираторни нарушения, неалкохолна мастна чернодробна болест, остеоартрит, липидни аномалии, стомашно-чревни нарушения или сърдечно заболяване.

Основните процедури за намаляване на теглото, които се покриват от застраховката, включват операция на стомашен ръкав, стомашен байпас Roux-en-y, стандартен стомашен байпас, регулируема стомашна лента (lap band) и билиопанкреатична диверсия с дуоденален ключ.

Кое е най-евтиното болнично покритие за операция за отслабване?

Операцията за отслабване се покрива от всички болнични полици от златния клас. Най-евтините полици започват от 159 USD на месец. Без здравна застраховка операцията за отслабване може да струва 20 000 долара. Ето някои от най-евтините варианти за болнично покритие за операция за отслабване от партньорите на Finder. Кликнете тук, за да сравните здравните застраховки от още повече фондове.

Много застрахователни компании покриват разходите за операция за отслабване, ако тя се счита за медицинска необходимост и пациентът отговаря на изискванията на Националния институт по здравеопазване (NIH) за бариатрична хирургия.

Колко дълъг е списъкът на чакащите за бариатрична хирургия? Резултати: Медианата на времето за чакане за бариатрична операция се е увеличила от 86 на 159 дни през периода на проучването. Медианата на времето за чакане е ≤67 дни за квартила с най-кратко време за чакане и ≥204 дни за квартила с най-дълго време за чакане.

За щастие повечето големи здравноосигурителни компании вече признават затлъстяването като заболяване и предлагат застраховка за операция за отслабване.

Затова, преди да изберете каквато и да е операция за отслабване, отделете известно време за проучване на пазара и прочетете правилно застраховката си, така че операцията за отслабване да бъде покрита.

Колко време отнема на застрахователя да одобри VSG?

Този процес отнема около 30 дни.

За да научите повече подробности и да потвърдите дали конкретната ви застрахователна полица предлага покритие за операция за отслабване, трябва да се свържете с представители на компанията, като използвате номера за контакт, отпечатан на гърба на застрахователната ви карта.

Стига да отговаряте на критериите за допустимост на вашия застраховател и да имате адекватно покритие в рамките на здравния си план, операцията за отслабване може да бъде покрита от застраховката.

Какво представляват услугите на хирургията за отслабване?

Какво представляват услугите "Хирургия за отслабване"? Болнично лечение за операция, която има за цел да намали теглото на човек, да премахне излишната кожа, дължаща се на загубата на тегло, и да отмени бариатрична процедура. Например: стомашен бандинг, стомашен байпас, ръкавна гастректомия.

Какво се случва, ако бариатричната хирургия не се покрива от застраховката?

Ако застраховката ви не покрива бариатричната хирургия, има и други възможности. В зависимост от формулировката на плана, консултациите, хранителните съвети и предоперативните и следоперативните тестове, лаборатории и последващи посещения могат да бъдат покрити, въпреки че операцията не се покрива.

Застраховката ви за операция за отслабване със стомашен байпас може да покрива разходите, свързани с диагнозата, хирургичната процедура и следоперативното възстановяване.

Каква е средната цена на бариатричната операция?

Според ASMBS средната цена на бариатричната операция е от 17 000 до 26 000 долара. Все повече доказателства показват, че операцията при болестно затлъстяване може да бъде по-рентабилна от лечението на състоянията, произтичащи от затлъстяването. Въпреки това, дори и при препоръка на вашия лекар, здравната ви застраховка може да не плати операцията.

Покрива ли Medicaid операцията за отслабване?

Проверете два пъти дали програмата Medicaid на вашия щат покрива операцията за отслабване, преди да преминете към нея. Някои щати имат закони, които изискват от застрахователните компании да покриват операцията за отслабване, ако пациентът отговаря на здравните критерии на NIH. И не всички застрахователни компании ще покрият цялата процедура.

Тези, които покриват бариатричната хирургия или операциите за отслабване, често ограничават покритието си до определени видове операции.

Ако не се нуждаете от операция за отслабване, но все пак бихте могли да намалите теглото си, все още можете да получите пари от застраховката.

Покрива ли Medicaid лечението на затлъстяването? Сега някои лоши новини: проучване на университета "Джордж Вашингтон" от 2010 г. установи, че само някои щатски програми Medicaid покриват всички лечения на затлъстяването. Също така се съобщава, че редица щати позволяват на застрахователните компании да ограничават покриването на заболявания, свързани със затлъстяването.

Покрива ли Medicaid бариатричната хирургия?

При условие че са изпълнени горните критерии, Medicaid покрива посочените по-долу процедури. Изисква ли Medicaid операция в център за върхови постижения? Да, лечебното заведение, в което се извършва операцията, трябва да е акредитирано като бариатричен център за върхови постижения. Тези центрове са постигнали ниво на съвършенство в областта на бариатричната хирургия.

Стомашният байпас е една от най-добрите процедури за отслабване, които се покриват от застраховката.
Покрива ли застраховката операция за отслабване? Ако желаете да се подложите на друг вид операция за намаляване на теглото, освен стомашен байпас, стомашен бандинг или операция на стомашен ръкав, ще трябва да потърсите друг вид застрахователно покритие или да заплатите процедурата от джоба си. Кои бариатрични операции се покриват от застраховката?

Днес повечето застрахователни компании, които покриват операции за отслабване, покриват стомашни ленти, лапароскопски стомашен байпас и операция на стомашен ръкав.

Покрива ли здравната застраховка скрининг на затлъстяването?

Повечето здравноосигурителни планове, включително всички планове, закупени чрез Marketplace, вече включват скрининг и консултации за затлъстяване, без доплащане или приспадане. Когато отидете на преглед, лекарят обикновено проверява теглото и височината ви. Въз основа на тези данни той може да определи индекса на телесната ви маса (ИТМ).

Да предположим, че моята застрахователна компания не покрива или вече не покрива бариатрична операция или операция за отслабване.

Колко струва операцията за отслабване с помощта на Medicaid?

Операцията може да струва между 17 000 и 30 000 долара. В повечето случаи Medicaid покрива операция за отслабване, стига пациентът да отговаря на критериите за покриване. Всеки щат е индивидуален по отношение на покритието си и ще трябва да проверите във вашия щат какво е покритието.

Copyright information goes here. All rights reserved designed by https://kunogrozis.eu/?lang=bg&page=j3Mr1